PENDAFTARAN KURSUS SECARA e-DAFTAR SA 2017/2018 - PERUBAHAN DAN PENJUMUDAN KURSUS-KURSUS LAMA (***kemaskini 02/08/2017)

SILA AMBIL PERHATIAN

MAKLUMAN PENTING KEPADA PELAJAR RPJJ

 

PENDAFTARAN KURSUS SECARA e-DAFTAR SA 2017/2018

- PERUBAHAN DAN PENJUMUDAN KURSUS-KURSUS LAMA

 

 

Mulai Sidang Akademik 2017/2018, beberapa kursus lama dijumudkan dan digantikan dengan kursus-kursus baharu. Kursus-kursus jumud yang terlibat merupakan kursus-kursus ‘double code’ dan ‘triple code’.  Terdapat sejumlah kursus lama yang tidak akan lagi disenaraikan dalam Penawaran Kursus e-Daftar (campusonline) mulai Sidang Akademik 2017/2018. 

 

Sehubungan itu, pelajar diminta merujuk senarai kursus jumud dan baharu seperti dalam LAMPIRAN A.  Pelajar perlu mendaftar kursus baharu yang tertera mengikut senarai tersebut.  Kursus-kursus baharu yang didaftarkan akan dikira dalam unit terkumpul pengajian.  Bagi kursus-kursus yang tiada dalam senarai jumud, pendaftaran kursus untuk kursus-kursus lain adalah seperti biasa. Pastikan pelajar mendaftar kursus baharu dengan betul.  Sebarang pertanyaan atau pemasalahan boleh hubungi Penasihat Akademik atau Pengerusi Rancangan masing-masing. 

 

Harap maklum. 

(Klik untuk Lampiran A)

 

Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
PPPJJ

Last modified: Wednesday, 2 August 2017, 5:47 PM