236
UNTUK MEMBERI PENDEDAHAN ASAS KEPADA PELAJAR DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN STATISTIK SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA KEPERLUAN IJAZAH SAINS (STATISTIK) MOD CAMPURAN..
Skill Level: Beginner
UNTUK MEMBERI PENDEDAHAN ASAS KEPADA PELAJAR DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN MATEMATIK SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA KEPERLUAN IJAZAH SARJANA SAINS (MATEMATIK) MOD CAMPURAN.
Skill Level: Beginner