236
KURSUS INI MEMBERI PELUANG PELAJAR MENGKAJI BIDANG PENGKHUSUSAN MASING-MASING SECARA MENDALAM. KURSUS INI JUGA MEMPERCEKAP KEUPAYAAN PELAJAR DALAM MEREKA BENTUK SISTEM, ANALISIS ALGORITMA DAN MENGGUNAKAN TEORI-TEORI YANG DIPELAJARI DARI TAHUN I HINGGA TAHUN III. PELAJAR AKAN MEMBANGUNKAN SISTEM MENGGUNAKAN BAHASA PENGATURCARAAN DAN ALATAN PENGATURCARAAN. KURSUS INI MEMBERI CABARAN KEPADA PELAJAR MEMPELAJARI TOPIK-TOPIK BARU TANPA KELAS FORMAL, MEMPELAJARI CARA MENCARI RUJUKAN, MENULIS LAPORAN, MEMBERI SEMINAR, MERANCANG PROJEK DAN MENGURUSKAN MASA.
Skill Level: Beginner