236
KURSUS INI BERTUJUAN UNTUK MENDEDAHKAN PELAJAR TERHADAP SUASANA BEKERJA DI INDUSTRI.
Skill Level: Beginner
TUJUAN KURSUS INI ADALAH MEMUPUK MINAT PELAJAR DALAM BIDANG PENYELIDIKAN DAN MEMBIASAKAN MEREKA DENGAN PEMIKIRAN SAINTIFIK, KAEDAH PENYIASATAN, PENYELESAIAN MASALAH, PENULISAN, PENYELIDIKAN DAN PENYAMPAIAN YANG BERKESAN TENTANG KEPUTUSANNYA DALAM BENTUK DISERTASI. SELAIN ITU, KURSUS INI JUGA BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN GRADUAN BERDAYA SAING DAN MAMPU MEMBERI SUMBANGAN YANG BAIK DALAM BIDANG PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN, SERTA BOLEH BEKERJA SECARA INDEPENDEN DAN PROAKTIF.
Skill Level: Beginner
TUJUAN KURSUS INI IALAH UNTUK MEMUPUK MINAT PELAJAR DALAM BIDANG PENYELIDIKAN DAN MEMBIASAKAN MEREKA DENGAN PEMIKIRAN SAINTIFIK, KAEDAH PENYIASATAN, PENYELESAIAN MASALAH, PENULISAN, PENYELIDIKAN DAN PENYAMPAIAN YANG BERKESAN TENTANG KEPUTUSANNYA DI DALAM BENTUK TESIS/DISERTASI. SELAIN ITU, KURSUS INI JUGA BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN GRADUAN PPTI, USM BERDAYA SAING DAN MAMPU MEMBERI SUMBANGAN YANG BAIK DALAM BIDANG R & D, SERTA BOLEH BEKERJA SECARA INDEPENDEN DAN PROAKTIF.
Skill Level: Beginner
TUJUAN KURSUS INI IALAH MEMUPUK MINAT PELAJAR DALAM BIDANG PENYELIDIKAN DAN MEMBIASAKAN MEREKA DENGAN PEMIKIRAN SAINTIFIK, KAEDAH PENYIASATAN, PENYELESAIAN MASALAH, PENULISAN, PENYELIDIKAN DAN PENYAMPAIAN YANG BERKESAN TENTANG KEPUTUSANNYA DALAM BENTUK DISERTASI. SELAIN ITU, KURSUS INI JUGA BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN GRADUAN BERDAYA SAING DAN MAMPU MEMBERI SUMBANGAN YANG BAIK DALAM BIDANG PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN, SERTA BOLEH BEKERJA SECARA INDEPENDEN DAN PROAKTIF.
Skill Level: Beginner
MEMUPUK MINAT PELAJAR DALAM BIDANG PENYELIDIKAN DAN MEMBIASAKAN MEREKA DENGAN PEMIKIRAN SAINTIFIK, KAEDAH PENYIASATAN, PENYELESAIAN MASALAH, PENULISAN, PENYELIDIKAN DAN PENYAMPAIAN YANG BERKESAN TENTANG KEPUTUSANNYA DI DALAM BENTUK TESIS/DISERTASI. SELAIN ITU, KURSUS INI JUGA BERTUJUAN UNUTK MEMASTIKAN GRADUAN PPTI, USM BERDAYA SAING DAN MAMPU MEMBERI SUMBANGAN YANG BAIK DALAM BIDANG R & D, SERTA BOLEH BEKERJA SECARA INDEPENDEN DAN PROAKTIF.
Skill Level: Beginner
KURSUS INI AKAN MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR TERHADAP SUASANA BEKERJA DI INDUSTRI.
Skill Level: Beginner