232
UNTUK MEMBINA KEBOLEHAN MENGORGANISASI DAN MEMPAMERKAN HASIL KAJIAN DALAM BENTUK YANG
SISTEMATIK. SELAIN ITU, UNTUK MEMBINA KEBOLEHAN BERFIKIR SECARA KRITIK, ANALITIK SERTA KEBOLEHAN
MENGAPLIKASIKAN PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH
Skill Level: Beginner