236
MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA PROSES PENYELIDIKAN DAN MENULIS LAPORAN MENGIKUT SISTEM YANG BETUL.
Skill Level: Beginner
MEMBERI PELUANG KEPADA PELAJAR UNTUK MENGHASILKAN PROJEK PENYELIDIKAN BERDASARKAN MANA-MANA TAJUK/PROJEK YANG DIMINATI DENGAN KERJASAMA KAKITANGAN BIDANG PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH.
Skill Level: Beginner
KURSUS INI DIRANCANG UNTUK MEMBERI PELAJAR KEMAHIRAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN DALAM BIDANG PELANCONGAN KHUSUSNYA DAN BIDANG LAIN PADA AMNYA. KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELAKSANAAN TEORI / MODEL DALAM KERANGKA PENYELIDIKAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF PENYELIDIKAN DAN MENJAWAB SOALAN PENYELIDIKAN.
Skill Level: Beginner
KURSUS INI MEMBEKALKAN PELAJAR DENGAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN MENJALANKAN KAJIAN, KEUPAYAAN BEKERJA SECARA KENDIRI DAN MEMUPUK MINAT DIDALAM KERJA-KERJA PENYELIDIKAN.
Skill Level: Beginner
MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR DALAM PROSES MENJALANKAN PENYELIDIKAN; KEPADA PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN PENYELIDIKAN YANG DIPERLUKAN DAN UNTUK MENYUMBANG KEPADA BADAN PENGETAHUAN DALAM BIDANG BERKAITAN.
Skill Level: Beginner
MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR DALAM PROSES MENJALANKAN PENYELIDIKAN SERTA MEMBOLEHKAN PELAJAR MEMPEROLEH KEMAHIRAN PENYELIDIKAN YANG DIPERLUKAN DALAM BIDANG TEKNOLOGI BANGUNAN.
Skill Level: Beginner