236
UNTUK MELATIH PELAJAR MENGENALI MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN KEJURUTERAAN MEKATRONIK DAN MEMPERKENALKAN TEKNIK-TEKNIK PENYELIDIKAN, PENYELESAIAN MASALAH, PENYEDIAKAN LAPORAN TEKNIKAL DAN PEMBENTANGAN KEPUTUSAN DALAM BENTUK TESIS DAN SEMINAR.
Skill Level: Beginner