236
KURSUS INI BERTUJUAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PELAJAR DALAM PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN SATU PROJEK DALAM BIDANG KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU
Skill Level: Beginner
TUJUAN KURSUS INI ADALAH BAGI MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PELAJAR DALAM PROSES DAN KAEDAH PENYELIDIKAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM BIDANG KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU.
Skill Level: Beginner