KURSUS INI MEMPERKENALKAN INDUSTRI BINAAN DAN MEMFOKUSKAN PROFESION JURUUKUR BAHAN SERTA PERANAN MEREKA DI DALAM PROSES BINAAN. KURSUS INI JUGA MERANGKUMI PEMAHAMAN ASAS DALAM EKONOMI BANGUNAN, KAEDAH PEROLEHAN, JENIS-JENIS KONTRAK, PROSES TENDER DAN PENGANGGARAN KOS. KURSUS INI JUGA MENUMPUKAN KEPADA PELBAGAI PIAWAIAN KAEDAH PENGUKURAN KUANTITI DAN PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGIRAAN KUANTITI.
Skill Level: Beginner