KURSUS INI MEMFOKUSKAN KEPADA PENGURUSAN KOS DI TAHAP PRA DAN PASCA KONTRAK. PENGURUSAN KOS DI TAHAP PRA KONTRAK MERANGKUMI PEMBENTUKAN KOS MODEL DAN KOS BELANJAWAN MANAKALA TAHAP PASCA KONTRAK MEMFOKUSKAN KEPADA PEMANTAUAN DAN KAWALAN KOS SEPERTI BAYARAN KEMAJUAN, PELANJUTAN MASA, KERUGIAN DAN PERBELANJAAN, ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PERAKUAN MUKTAMAD. TEORI KOS KITARAN HAYAT KESELURUHAN JUGA AKAN DITERAPKAN DALAM KURSUS INI.
Skill Level: Beginner