KURSUS INI MEMPERKENALKAN STRUKTUR DAN UNIT FUNGSIAN KOMPUTER YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENYIMPAN DAN MEMPROSES MAKLUMAT. KURSUS INI MEMBERI TUMPUAN TERHADAP FUNGSI SETIAP KOMPONEN, INTERAKSI ANTARA KOMPONEN, TEKNIK DAN TEKNOLOGI DIGUNAKAN, PELBAGAI SISTEM NOMBOR DAN LITAR LOGIK DIGITAL YANG MUDAH.
Skill Level: Beginner