MEMPERKENALKAN MODEL-MODEL PENGOPTIMUMAN LANJUTAN, KRITERIA OPTIMUM PERINGKAT PERTAMA DAN KEDUA, KECEMBUNGAN, MASALAH DAN BERKEKANGAN, KEKANGAN LINEAR DAN TAK LINEAR.
Skill Level: Beginner