MEMBERI PENGENALAN KEPADA PELBAGAI TOPIK DALAM MATEMATIK TULEN DENGAN TUMPUAN KHUSUS KEPADA SATU TOPIK PADA SATU-SATU SEMESTER. TOPIK AKAN DIPILIH DARI TOPIK UMUM ALJABAR, ANALISIS, TOPOLOGI, TEORI NOMBOR DAN SEBAGAINYA YANG MEMBERI KEPENTINGAN KEPADA PELAJAR
DAN PENGAJAR.
Skill Level: Beginner