MEMBERI PENGENALAN ASAS ANALISIS FUNGSIAN DAN TOPOLOGI AM KEPADA PELAJAR. PELAJAR AKAN DIDEDAHKAN BAGAIMANA FUNGSI, RUANG VEKTOR DAN TOPOLOGI BERINTERAKSI ANTARA SATU SAMA LAIN.
Skill Level: Beginner