MEMPERKENALKAN KONSEP TEORI PENGKODAN DAN PENGGUNAAN TEORI ALJABAR TLEN DALAM TEORI PENGKODAN.
Skill Level: Beginner