KURSUS INI MEMBERI TUMPUAN KEPADA PENYELIDIKAN REKABENTUK YANG MEMENUHI OBJEKTIF-OBJEKTIF TERTENTU. PELAJAR AKAN MENELITI BEBERAPA PENDEKATAN BERHUBUNG DENGAN KAJIAN BERLANDASKAN SENI DAN STUDIO; DAN PROSEDUR PENYELIDIKAN YANG MERANGKUMI KAEDAH PERSAMPELAN DAN PENGUMPULAN DATA. KURSUS INI JUGA MEMBERIKAN PENEKANAN KEPADA ISU-ISU ETIKA DALAM PENYELIDIKAN. PELAJAR BERPELUANG UNTUK MENULIS SATU CADANGAN PENYELIDIKAN SENI DAN MENJALANKAN SATU PROJEK PENYELIDIKAN YANG KECIL SECARA BERKUMPULAN.
Skill Level: Beginner