KURSUS INI DIBAHAGIKAN KEPADA BAHAGIAN TEORI DAN AMALI. BAHAGIAN TEORI MENINJAU ASPEK SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MAKYUNG, MEMBERI PENGENALAN KEPADA UNSUR-UNSUR PERSEMBAHAN, ASAS MUZIK, GERAK TARI, LAKONAN DAN PEMBIKINAN PERALATAN MAK YONG, ABJAD TARI, ASPEK KINESIOLOGI DAN TEORI MUZIK. BAHAGIAN AMALI AKAN MENUMPU KEPADA ASPEK LAKONAN, MUZIK, NYANYIAN DAN TARIAN.

Skill Level: Beginner