ELEMEN-ELEMEN TEORI YANG TERKANDUNG DALAM KARYA MUZIK DARIPADA ABAD KE 18 AKAN DI KAJI. ELEMEN-ELEMEN INI TERMASUK HARMONI, STRUKTUR MELODI, BENTUK, INSTRUMENTASI DAN KAUNTERPOINT DALAM MUZIK YANG BERTONALI DARIPADA ZAMAN KLSIKAL.
Skill Level: Beginner