KURSUS INI ADALAH LANJUTAN DARIPADA ASAS TEKNOLOGI MUZIK. MUZIK ELEKTRONIK DARI SEGI TEORITIKAL DAN SEJARAH SERTA APLIKASI MEDIUM ELEKTRONIK DALAM GUBAHAN MUZIK AKAN DIPELAJARI DENGAN LEBIH MENDALAM. BERBAGAI STAIL GUBAHAN DENGAN MEDIUM KOMPUTER AKAN DITELITI. PELAJAR JUGA AKAN DI BERI PELUANG MEMBUAT EKSPERIMEN SERTA EKSPLORASI BERBAGAI STAIL TERKINI DALAM GUBAHAN MUZIK.

Skill Level: Beginner