KURSUS INI MEMBINCANGKAN TEORI-TEORI DAN KAEDAH-KAEDAH PENTING DALAM ETNOMUZIKOLOGI. PENDEKATAN-PENDEKATAN TEORI SEPERTI ORGANOLOGI, SIMBOLISME, STRUKTUR MUZIK SEBAGAI STRUKTUR SOSIAL, DAN KAJIAN MUZIK DALAM KEBUDAYAAN AKAN DIBINCANGKAN. KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN DAN ANALISIS MUZIK JUGA DIKAJI

Skill Level: Beginner