MEMBERI PENGETAHUAN KEPADA PELAJAR MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUNAAN MATLAB DAN MEMBENTUK KEUPAYAAN PELAJAR MENEYELESAIKAN MASALAH KEJURUTERAAN AWAM MENGGUNAKAN MATLAB.
Skill Level: Beginner