MEMBERI KEFAHAMAN TERHADAP KERJA-KERJA AWALAN, LUKISAN DAN KESELAMATAN DI TAPAK BINA SERTA PENDEDAHAN TERHADAP ASAS KERJA-KERJA PEMBINAAN MELALUI LATIHAN AMALI.
Skill Level: Beginner