MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR MENGENAI BENCANA DAN KAEDAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA ALAM.
Skill Level: Beginner