MEMBERI PENJELASAN DAN PEMAHAMAN KEPADA PELAJAR MENGENAI SEMUA ASPEK KAWALAN DAN PERUNDANGAN BERKAITAN DENGAN PERSEKITARAN ALAM DAN KAITANNYA DENGAN KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL DAN KEJURUTERAAN AMNYA.
Skill Level: Beginner