INI ADALAH SUBJEK PRAKTIKAL YANG DITAWARKAN UNTUK PARA PELAJAR MEMPEROLEHI KEFAHAMAN ASAS DALAM BIDANG KEJURUTERAAN MEKANIKAL SEPERTI MEKANIK GUNAAN, SIFAT BAHAN, MEKANIK BENDALIR DAN TERMODINAMIK
Skill Level: Beginner