CALON AKAN MEMPUNYAI ASAS DALAM BIDANG HISTOPATOLOGI, PATOLOGI KIMIA, IMUNOLOGI PERUBATAN, MIKROBIOLOGI, VIROLOGI, PARASITOLOGI DAN HEMATOLOGI SERTA PENGGUNAAN BIDANG DI ATAS DALAM PENDIAGNOSAN DAN PEMPROGNOSAN PENYAKIT.
Skill Level: Beginner