CALON AKAN MEMPUNYAI ASAS BERKAITAN TEKNIK MENGANALISA PROTEIN, MAKLUMAT BERKAITAN PERALATAN DAN SOFTWARE YANG DIGUNAKAN DALAM BIDANG PROTEOMIK DAN PENGETAHUAN BERKAITAN KEPENTINGAN BIDANG PROTEOMIK DALAM PERUBATAN.
Skill Level: Beginner