MODUL INI AKAN MENGULASKAN SEJARAH IMPAK MANUSIA TERHADAP PERSEKITARAN, KESAN PENCEMARAN KE ATAS EKOSISTEM, UJIAN KETOKSIKAN PERSEKITARAN, PEMANTAUAN ALAM SEKITAR, PENILAIAN RISIKO (UJIAN KETOKSIKAN AKUT, SUBAKUT DAN KRONIK, ESEI MUTAGENISITI DAN UJIAN KETOKSIKAN REPRODUKTIF). ASPEK-ASPEK PERUNDANGAN TEMPATAN DAN KONVENSYEN ANTARABANGSA YANG SEDIA ADA AKAN TURUT DIBINCANGKAN. BAHAGIAN INI AKAN MENGHURAIKAN PENILAIAN PENDEDAHAN, KESAN TOKSIK, CIRI-CIRI FIZIKAL DAN HAD PENDEDAHAN DI TEMPAT KERJA.
Skill Level: Beginner