UNTUK MEMBERI PENGETAHUAN ASAS TEORI DAN AMLI MENGENAI TEKNOLOGI KLUTUR SEL DAN TISU SERTA APLIKASINYA DALAM BIDANG BIOPROSES BERKAITAN.
Skill Level: Beginner