KURSUS INI MEMBERI PENDEDAHAN MENGENAI PRINSIP ASAS, STRUKTUR DAN FUNGSI NORMAL, PROSES BIOKIMIA DAN METABOLIK SERTA PATOFISIOLOGI SECARA INTEGRASI DALAM SISTEM OTOT RANGKA. OBJEKTIF-OBJEKTIF INI AKAN DICAPAI MELALUI PELBAGAI KAEDAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEPERTI SYARAHAN, PEMBELAJARAN KENDIRI DAN LATIHAN AMALI. PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN PELAJAR MENGENAI PRINSIP ASAS SISTEM OTOT RANGKA AKAN DINILAI MELALUI PENILAIAN BERTERUSAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN FORMATIF DAN SUMMATIF.
Skill Level: Beginner