KURSUS INI MEMBINCANGKAN TEORI, KONSEP DAN KAEDAH YANG DIGUNAKAN DALAM ANALISIS BUDAYA DAN MEDIA. KONSEP DAN KAEDAH YANG DIPERKENALKAN DALAM KURSUS INI MELIPUTI CULTURAL DAN HISTORICAL MATERIALISM, STRUKTURALISM, PASCA-STRUKTURALISM, PSIKOANALISIS, MODERNITI DAN PASCA-MODERNITI. PENEKANAN KHUSUS AKAN DIBERIKAN KEPADA PERSOALAN/ISU/WACANA MENGENAI KELAS, ETNISITI, GENDER DAN SEKSUALITI.
Skill Level: Beginner