KURSUS INI ADALAH KURSUS LANJUTAN VZM281/2. PELAJAR MENYAMBUNG PEMBELAJARAN MENGENAI SENI PERSEMBAHAN DALAM ENSEMBEL YANG SAMA DAN MEMPERTINGKATKAN PENGETAHUAN MEREKA MELALUI PENGALAMAN MEMAINKAN ALAT-ALAT TERTENTU DALAM SEMESTER-SEMESTER LALU. KURSUS INI MENITIKBERATKAN ASPEK AMALI DAN KEMAHIRAN SENI PERSEMBAHAN.
Skill Level: Beginner