MEMPERKENALKAN KOMPOSIT POLIMER DARI SUDUT BAHAN, PEMPROSESAN DAN PENCIRIAN.
MEMPERKENALKAN BEBERAPA TEORI MEKANIK KOMPOSIT ASAS. ASPEK-ASPEK PENGUJIAN BAHAN
KOMPOSIT POLIMER TURUT DIBERI TUMPUAN.
Skill Level: Beginner