KURSUS INI AKAN MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA SISTEM-SISTEM YANG TERDAPAT PADA SERANGGA. PELAJAR DIPERLUKAN MEMBEDAH SERANGGA DAN MELIHAT SERTA MEMPELAJARI BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG MEMBENTUK SISTEM-SISTEM ITU. PELAJAR JUGA AKAN DIAJAR MENGGUNAKAN KAEDAH-KAEDAH UNTUK MENAMAKAN DAN MENGKELASKAN SERANGGA, JUSTERU ITU SETIAP PELAJAR DIWAJIBKAN MEMBUAT SUATU KOLEKSI SERANGGA. SELAIN DARIPADA ITU, PELAJAR AKAN DIPERKENALKAN KEPADA KAEDAH-KAEDAH BIOTEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN DI DALAM MENGKAJI SERANGGA PADA PERINGKAT MOLEKUL. DI SAMPING ITU, KERJA LAPANGAN JUGA AKAN DIADAKAN UNTUK MENGAMATI SERANGGA DI DALAM PERSEKITARANNYA.


STUDENTS WILL DISSECT VARIOUS INSECTS TO SEE THE DIFFERENT STRUCTURES OF EACH SYSTEM. CLASSIFICATION AND INSECT SYSTEMATICS WILL BE THE MAIN TOPIC OF THE COURSE. STUDENTS ARE REQUIRED TO INITIATE AN INSECT COLLECTION WITH DIVERSITY AT ORDER AND FAMILY LEVELS. FIELD TRIPS WILL ENHANCE THE LEARNING EXPERIENCE ABOUT INSECTS IN THE NATURAL ENVIRONMENT. AT THE END OF THE COURSE, STUDENTS ARE EXPECTED TO BE ABLE TO LINK THE THEORY AND PRACTICAL OF ENTOMOLOGY.
Skill Level: Beginner