KURSUS INI ADALAH KURSUS GABUNGAN TEORI DAN AMALI UNTUK MEMBERI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN KEPADA PELAJAR MENGENAI TEKNOLOGI ENZIM (PENGHASILAN, FAKTOR MEMPENGARUHI AKTIVITI, PEMENCILAN DAN PENULENAN ENZIM DAN APLIKASI ENZIM DALAM INDUSTRI).
Skill Level: Beginner