BERTUJUAN UNTUK MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR-PELAJAR TENTANG PELBAGAI BIOJISIM SEBAGAI BAHAN YANG BOLEH DIPERBAHARUI YANG BOLEH DIJADIKAN BAHAN MENTAH[SUBSTRAT] DALAM PENGHASILAN PRODUK BIOPROSES. FOKUS AKAN DIBERIKAN TERHADAP PERI PENTINGNYA PENGGUNAAN BIOJISIM YANG BOLEH DIPERBAHARUI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA DALAM ABAD-ABAD YANG MENDATANG.
Skill Level: Beginner