Kursus ini memperkenal teori, konsep dan praktis kaunseling. Ia memfokus pada: (i) proses dan kemahiran terapeutik dalam kaunseling; (ii) konsep dan teknik dalam pendekatan kaunseling terpilih; dan (iii) prinsip etika dan profesionalisme dalam sesi kaunseling.
Skill Level: Beginner