1. MENDEDAHKAN KEPADA PARA PELAJAR AKAN TEORI DAN AMALAN DALAM JAMINAN KUALITI DAN PENGUJIAN PERISIAN YANG PERLU DIAMALKAN DALAM PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN PERISIAN.
2. MEMBEKALKAN PARA PELAJAR DENGAN PENGETAHUAN ASAS TENTANG MODEL-MODEL UNTUK JAMINAN KUALITI PERISIAN DAN PENGURUSAN PENGUJIAN PERISIAN SECARA BERPASUKAN UNTUK MENYESUAIKAN DAN MELAYAKKAN MEREKA SEBAGAI SEBAGAI PENGUJI PERISIAN, JURUTERA SISTEM DAN KUALITI PERISIAN, ATAUPUN PEMBANGUN PERISIAN PROFESSIONAL SECARA UMUM.
Skill Level: Beginner