KURSUS INI BERTUJUAN UNTUK MENGIMBANGI PENGETAHUAN TEORI DAN APLIKASI PRAKTIKAL DALAM MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN KRITIKAL DAN SET STANDARD AMALAN PENGURUSAN PROJEK YANG SELARAS DENGAN PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK GUIDE).

Skill Level: Beginner