UNTUK MEMBANGUNKAN KEUPAYAAN DAN MEMBOLEHKAN PELAJAR UNTUK MEMPEROLEHI DAN MENGAPPLIKASIKAN TEKNIK, PERKAKASAN DAN PENDEKATAN PENGURUSAN TAPAK BINA YANG RELEVAN SERTA MENYEDIAKAN PELAJAR KE ARAH PEMAHAMAN BERINTEGRASI DALAM ILMU PENGETAHUAN ASAS DAN KEMAHIRAN OPERASIONAL KE ARAH PENGURUSAN BANGUNAN, PERSEKITARAN, FASILITI DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN YANG LEBIH BAIK.
Skill Level: Beginner