1. MEMENUHI PERMINTAAN PASARAN YANG MEMERLUKAN PELAJAR MEMPUNYAI KEMAHIRAN KOMPUTER DI BIDANG GIS DAN CAD SEBAGAI SYARAT WAJIB DALAM INDUSTRI.
2. MEMBANTU PELAJAR MENGGUNAKAN GIS DAN CAD UNTUK PENYEDIAAN PETA DAN PELAN SUSUN TATUR DALAM PROJEK STUDIO PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH.
3. MEMENUHI SYARAT AKREDITASI PROGRAM PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DI USM YANG TELAH DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PERANCANG BANDAR MALAYSIA.
Skill Level: Beginner