KURSUS INI BERTUJUAN MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR TENTANG DASAR DAN POLISI PERANCANGAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR DENGAN MENGENALPASTI KESAN GLOBALISASI, PERUBAHAN CUACA DUNIA, PENGURANGAN SUMBER SEMULAJADI, BENCANA ALAM, DAN SEBAGAINYA TERHADAP PIHAK YANG BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDERS), SERTA MENGENALPASTI KOS, FAEDAH, PELUANG DAN ANCAMAN YANG TERLIBAT DALAM USAHA MENCAPAI OBJEKTIF KELESTARIAN EKONOMI, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR DALAM TEMPOH JANGKA PANJANG.
Skill Level: Beginner