KURSUS INI MERUPAKAN KESINAMBUNGAN DARIPADA KURSUS RPS 104 YANG DITAWARKAN PADA SEMESTER 1. KURSUS INI MEMBINA KEMAHIRAN PELAJAR DALAM TULISAN SENI BINA, LAKARAN BEBAS, LUKISAN TEKNIKAL DAN TEKNIK GRAFIK YANG DIPERLUKAN DALAM PERANCANGAN BANDAR. KURSUS INI MEMBINA KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KREATIVITI PELAJAR BEKERJASAMA DALAM PASUKAN UNTUK MEMBUAT ANALISIS TAPAK, PERSEMBAHAN ANALISIS BANDAR SECARA GRAFIK DAN PENYEDIAAN PELAN SPATIAL DALAM BEBERAPA SKALA.
Skill Level: Beginner