KURSUS INI MENAMBAHKAN ILMU DAN KEMAHIRAN DALAM PENGUKURAN KUANTITI KE DALAM ERA DIGITAL DENGAN MEMPERKENALKAN PENGGUNAAN PERISIAN KHAS UNTUK PENGUKURAN KUANTITI DARIPADA LUKISAN DAN JUGA MENGAUTOMASIKAN PENYEDIAAN BIL KUANTITI.
Skill Level: Beginner