KURSUS INI MELUASKAN PENGETAHUAN DALAM PENGURUSAN, KELESTARIAN DAN PENGANTARABANGSAAN YANG AKAN MEMBERI IMPAK KEPADA PROFESION JURUUKUR BAHAN.
Skill Level: Beginner