KURSUS INI MERANGKUMI HUBUNGAN STRUKTUR MAKANAN DENGAN KOMPOSISI MOLEKUL, PEMPROSESAN DAN SIFAT MAKROSKOPIK. IA MELIBATKAN KESTABILAN STRUKTUR MAKANAN, TEKNIK MENGANALISA STRUKTUR MAKANAN SEPERTI SIFAT REOLOGI, SIFAT FIZIKAL, PENGIMEJAN MIKROSKOPIK SERTA HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR DAN DERIA. PELAJAR BERPELUANG MEREKA BENTUK DAN MENJALANKAN PROJEK SENDIRI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MENGENAI STRUKTUR MAKANAN.
Skill Level: Beginner