STUDIO INI ADALAH LANJUTAN RQS 317. PELAJAR DIDEDAHKAN KEPADA PENUBUHAN DAN PENGURUSAN FIRMA UKUR BAHAN. ETIKA PROFESION DAN KORPORAT JUGA DISENTUH DALAM STUDIO TERSEBUT. STUDIO INI BUKAN SAHAJA MENYEDIAKAN PELAJAR UNTUK ALAM PEKERJAAN PROFESIONAL, TETAPI UNTUK MENJADI BAKAL MAJIKAN.
Skill Level: Beginner