KURSUS INI BERTUJUAN UNTUK MERANGSANG PEMIKIRAN KRITIS DAN KEBOLEHAN MENGANALISA TREN SEMASA PEMBANGUNAN PELANCONGAN LESTARI SEPERTI PELANCONGAN BUDAYA DAN WARISAN, PELANCONGAN BERASASKAN KOMUNITI, PELANCONGAN LUAR BANDAR DAN EKOPELANCONGAN.
Skill Level: Beginner