KURSUS INI MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA PRINSIP, TEORI DAN MODEL PERNIAGAAN DALAM PELANCONGAN DAN KAITANNYA DENGAN PELBAGAI SEKTOR EKONOMI PELANCONGAN. KURSUS INI JUGA MEMPERKENALKAN PELAJAR KEPADA KAEDAH PENILAIAN IMPAK EKONOMI PELANCONGAN PADA PERINGKAT MAKRO DAN MIKRO DI SAMPING PENDEKATAN PENGURUSAN PERNIAGAAN DALAM PELANCONGAN.
Skill Level: Beginner