UNTUK MENDEDAHKAN KEPADA PELAJAR TENTANG METODOLOGI PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK, STRUKTUR DATA SEPERTI SENARAI BERPAUT, TINDANAN DAN BARIS GILIR SERTA POHON PENDUAAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA PENGATURCARAAN C++.
Skill Level: Beginner